English (United Kingdom)Português (pt-PT)Español (es-ES)Polish (pl-PL)

Notícias

Zobowiązanie

 

Faktury Publicznego Oświetlenia stanowią jednen z najbardziej reprezentatywnych wydatków budżetu publicznego, który zakłada, że obniżka ta jest kwestią ważną i pilną. IrRADIARE rozwija się  od 1995 roku, pracując w zintegrowanym systemie zarządzania dla poprawy energetycznych wykonań, optymalizacji i redukcji faktur.

Poprawa dostępu dla podmiotów efektywnych rozwiązań energetycznych z punktu widzenia redukcji kosztów operacyjnych , polityki publicznej energetycznego zrównoważenia jest priorytetem.

W celu poprawy efektywności energetycznej będzie proponowane rozwiązanie, które zaprowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oświetlenia publicznego , do lepszego zarządzania i monitorowania oświetlenia publicznego, a także do zapewnienia oszczędności w eksploatacji i poziomie obsługi.

Program eOP obejmuje ustworzenie protokołu, którego głównym celem będzie określenie wspólnych parametrów uzyskania projektów dotyczących redukcji energetycznych faktur.

Współpraca jest otrzymywana poprzez zorganizowany i zaplanowany harmonogram oraz projekty finansowane zgodnie z konkretnymi specyfikacjami oraz wymienionymi ustalonymi umowami dla każdej interwencji.

 
Copyright © 2012 IrRADIARE, Science for evolution. All Rights Reserved.