English (United Kingdom)Português (pt-PT)Español (es-ES)Polish (pl-PL)

Notícias

eOP

Publiczne oświetlenie stanowi w dzisiejszych czasach jeden z najbardziej reprezentatywnych wydatków budżetów publicznych z priorytetowymi wnioskami dla lokalnych środków publicznych.

Redukcja energii publicznego oświetlenia bez zmniejszenia jakości usług zwiększa konieczność racjonalizacji wydatków publicznych. Planowane zmiany w oficjalnej cenie oświetlenia obejmują większą pilność w tej kwestii.

Program eOP ma za cel opracowanie systemu zarządzania, informowania, monitorowania i kontroli publicznej efektywności oświetlenia.

Program zakłada:

1. Optymalizację wykorzystania energii w oświetleniu publicznym;

2. Selekcję technologii i systemów bardziej odpowiednich do zarządzania, informowania, monitorowania i kontroli jakości oświetlenia publicznego;

3.Integrację systemu zarządzania terytorialnego właściwego regionalnej bazie w optymalizacji wydajności energii oświetlenia publicznego.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o programie eOP, skontaktuj się z nami.

 

 
Copyright © 2012 IrRADIARE, Science for evolution. All Rights Reserved.